Imprese

Jedno zobrazení banneru.

Pojem imprese úzce souvisí se zobrazováním bannerů. Bannerové kampaně se totiž často nakupují formou nákupu počtu impresí. V tomto případě platíte částku například za 1 milión zobrazení vašeho banneru. Jiná forma placení bannerových kampaní funguje na principu PPC, kdy se neplatí za počty zobrazení, nýbrž za počty kliků (Click-rate).

V praxi se někdy pojem imprese vykládá špatně jako počet zhlédnutí banneru. Mezi počtem zobrazení bannerů a počtem skutečných zhlédnutí však může být obrovský rozdíl, například pokud je banner umístěn v dolní části stránky. V tomto případě sice byla započtena imprese (zobrazení), ale návštěvník banner vůbec vidět (zhlédnout) nemusel.