Internetové prezentace

Internetové prezentace slouží k propagaci firmy, instituce, produktů nebo služeb na internetu. Při tvorbě internetových prezentací je využíváno textů, obrázků, tabulek, flash animací ap.

Internetové prezentace a jejich význam

Zjednodušeně se dá říci, že internetové prezentace jsou podmnožinou pojmu WWW stránky. Zatímco pojem WWW stránky nebo také webové stránky jsou pojmem obecným, internetové prezentace slouží k propagaci firmy, instituce, produktů nebo služeb na internetu. Při tvorbě internetových prezentací je využíváno textů, obrázků, tabulek, flash animací ap.

Tvorba internetových prezentací

Internetové prezentace jsou dnes stavěny zejména jako dynamické stránky, běžící na software zvaném publikační systém nebo také redakční systém (CMS, WCM). Statické webové stránky jsou již drahnou dobu na ústupu, díky podstatným limitacím. Jsou maximálně vhodné pro malé a levné weby nebo takzvané microsites, kde se nepředpokládá trvalejší rozvoj obsahu stránek.

Nástroje pro provoz internetových prezentací

Naše společnost nabízí pro tvorbu firemních prezentací a portálů praxí ověřený multijazyčný publikační systém MediaCentrik, který je vystavěn na nejnovější technologii .NET (ASPNET) společnosti Microsoft.