Internetový marketing

Internetový marketing zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s "klasickým" marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory.

Internetový marketing

Jedná se o marketing v prostředí internetu. Internetový marketing (e-marketing, on-line marketing, internetová reklama) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s "klasickým" marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory. Možnosti a příležitosti internetového marketingu se neustále a poměrně prudce vyvíjejí.

Na rozdíl od klasického marketingu vyžaduje jeho realizace, pokud má být efektivní, i velké znalosti technologií, postupů a technologických principů. Dobrý internetový marketer se nemůže spokojit s nabytými znalostmi a musí neustále sledovat velké množství informačních zdrojů, v opačném případě není schopen plánovat efektině a maximálně levně využívat nabízených možností. Nenávratně pryč jsou doby, kdy stačilo zadat výrobu bannerů a tyto pak umístit do výměnného systému nebo si jejich zveřejnění zaplatit. Bohužel se však zdá, že řada klasických marketingových, reklamních a komunikačních agentur zůstalo pouze u těchto znalostí a internetovému marketingu rozumí jen velmi vzdáleně. Jejich místo dnes obsazují specializované internetové reklamní agentury.

Při plánování střednědobé nebo dlouhodobé komunikační strategie je lépe, díky dynamice internetu, stanovit pouze její rámce a neplánovat zcela přesně všechny konkrétní propagační nástroje či média.

Internetový marketing a jeho nástroje

Internet se stal součástí podnikových strategií a pojem e-commerce či e-business se pro mnoho firem stal realitou, ze které denně profitují. Opěrným bodem internet marketingu je kvalitní web, ať už je to webová prezentace nebo elektronický obchod. Ostatních marketingových nástrojů je následně využíváno k posílení návštěvnosti. Škála internetových marketingových nástrojů je obrovská, patří mezi ně například následující:

Internetový marketing a jeho hlavní cíle

 

Doručení sdělení správným cílovým skupinám

  • Posílení korporátní značky nebo značky produktu(ů)
  • Posilování a udržování návštěvnosti webů
  • Posilování a udržování návštěvnosti obratů

Internetový marketing a naše produkty

V systému ShopCentrik je integrována škála účinných marketingových nástrojů. Více se můžete dozvědět v článku Internetové obchody a marketingové nástroje. Stejně tak je tomu v multijazyčném publikačním systému MediaCentrik, jež je určen pro tvorbu intranetů, extranetůfiremních prezentací.