Intranet

Intranet lze chápat jako soukromou počítačovou síť využívající internetových protokolů. Často je tímto termínem označován soubor vnitrofiremních webových stránek běžících na aplikaci zvané redakční nebo publikační systém.

Pojem intranet

Intranet lze chápat jako soukromou počítačovou síť využívající internetových protokolů (http. https, ftp ap.), síťové infrastruktury a speciálních aplikací k bezpečnému sdílení firemních informací. Často je tímto termínem označován soubor vnitrofiremních webových stránek běžících na aplikaci zvané redakční systém nebo publikační systém (CMS, DMS, ECM, WCM).

Inranet a MediaCentrik

Multijazyčný publikační systém NetDirect MediaCentrik je vhodný pro využití na intranetu a v praxi je tak mnoha společnostmi využíván.