Logistika

Pojem logistika je odvozen od řeckého slova Logos, což znamená řád, pořádek, princip, systém. Zjednodušeně lze říci, že logistika je nauka, ve které jde v principu o to, aby byly správné věci a ve správný čas na správném místě, a to vše při zachování minimálních nákladů.

Logistika a její definice podle Evropské logistické asociace

Logistika zahrnuje organizaci, plánování, řízení a výkon toků zboží. Vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče. Tak aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a při minimálních kapitálových výdajích.

Logistika už je běžným pojmem

Pojem logistika dnes skutečně hýbe mnoha firmami a v ničem si nezadá s popularitou slov jako e-business, elektronická komerce, B2B, ERP systémy, systémová integrace, e-procurement, e-marketing ap. Logistika jako vědní obor zahrnuje skutečně obrovsky složitou a významnou problematiku. Dá se říci, že logistika je uměním a vědou řídit a kontrolovat tok zboží, energií, informací a ostatních zdrojů k zákazníkovi.

Logistika dnes ovlivňuje například optimalizaci polohy podniku. K běžným souvisejícím termínům patří optimalizace logistických procesů, logistický outsourcing, logistické poradenství, logistické audity, nákupní logistika, řízení vztahů s dodavateli, skladování, řízení zásob ap.