Míra prokliku (CTR)

Poměr počtu prokliků k počtu zobrazení reklamního prvku - vypovídá o účinnosti dané reklamy.

Míra prokliku (CTR je zkratka z anglického click through rate) je poměr počtu prokliků k počtu zobrazení reklamního prvku (banner, textový inzerát) a vypovídá o účinnosti dané reklamy. Míra prokliku se udává v procentech. Spočítá se podle následujícího vzorce:

Click rate (%) = počet prokliků na reklamu / počet zobrazení reklamy * 100

CTR versus Click-rate

CTR versus Click-rate

V praxi často dochází k tomu, že se libovolně zaměňují výrazy CTR (míra prokliku) a Click-Rate, jako by šlo o synonyma. CTR je ale vždy nižší nebo rovno Click-rate, protože CTR kalkuluje proklik a nikoli klik, jako Click-rate. Proklik je totiž takové kliknutí na reklamu, které uživatele dovede až na cílovou stránku. Naproti tomu klik znamená skutečně pouhé kliknutí na reklamu, které však nemusí skončit návštěvou cílové stránky. K tomuto může vést řada důvodů - návštěvník si akci rozmyslí a přejde na jinou stránku, ještě dříve než se cílová stránka otevře ap.