Obchodní dům

Obchodní domy jsou speciálním typem internetových obchodů. Na rozdíl od vertikálních obchodů s jedním typem komodity nebo velmi příbuznými komoditami zboží, nabízejí jiný "horizontální pohled, či přístup" a nabízejí širokou škálu, často i nesouvisejících komodit organizovaných do takzvaných pater.

Typické obchodní domy

Obchodní domy jsou obvykle členěny do jakýchsi pater či hlavních kategorií, podobně jako tomu je u klasických kamenných obchodních domů. Každé z pater pak v sobě absorbuje konkrétní typ komodity a člení se na podsekce (podkategorie). Typickými patry mohou být například patra Bílá technika, Černá technika, Klimatizace, GPS navigace, Mobily ap. V podstatě si lze jednoduše představit, že by každé z pater mohlo běžet jako samostatný vertikální e-shop na samostatné www adrese (URL).

Obchodní dům však představuje jeden jediný a obvykle mohutný horizontální internetový obchod (horizontální, protože patra jsou pomyslně naskládána vodorovně vedle sebe), který se na místo tvorby samostatných vertikálních specializovaných e-shopů, vydal cestou integrace rozličných komodit na jediném prodejním místě - v obchodním domě běžícím na jediné adrese.

Výhody a nevýhody obchodních domů

Výhodou je, že nakupující získávají možnost nákupu široké škály zboží na jedíném místě. Mohou si tak zároveň do jednoho košíku nakoupit kosmetiku, knihu a vysavač. Pro některé zákazníky tato možnost představuje podstatné výhody ve formě úspory času při nakupování a zárověň nakupují u dodavatele s nímž již mají předchozí zkušenosti. Jiná skupina zákazníků však obchodní domy nepreferuje a nakupuje raději na běžných, vertikálních internetových obchodech, protože k nim mají větší důvěru díky specializaci a považují obchodní domy za "pouhé" obchodníky, zatímco provozovatele vertikálních e-shopů považují za kované odborníky.

Obchodní dům představuje určitým způsobem unifikovaný software, ve kterém jsou veškeré komodity prezentovány více, či méně stejným způsobem. Někdy to může představovat určitou nevýhodu, jelikož má prodej mnoha komodit na internetu svá specifika a je nutno pro snadný nákup vytvářet různé průvodce ap. - obvykle šité na míru komoditě. I tento požadavek samozřejmě realizovat lze, nicméně za cenu vydání větší energie než u klasických vertikálních e-shopů.

Nevýhodou obchodních domů je rovněž obtížnější provádění optimalizace pro vyhledávače, jelikož u vertikálních e-shopů se dokonalého zaindexování, díky podstatně omezenější množině zboží a dalším faktorům dosahuje optimalizace snadněji a rychleji.

Datová komunikace s dodavateli zboží

Obchodní domy, které společnost NetDirect s.r.o. realizuje, se obvykle napojují na širokou škálu dodavatelských skladových systémů (ERP, ekonomický systém, účetnictví a účetní systémap.), ze kterých jsou data na obchodním domě automaticky aktualizována a zároveň je často rovněž realizováno i odesílání objednávek zákazníků do těchto systémů. V tomto jsou řešení obchodních domů technologicky složitější, oproti klasickým internetovým obchodům, které se obvykle napojují pouze na jediný ekonomický systém provozovatele.

Obchodní domy běžící na ShopCentriku

ShopCentrik je systémem, který je vhodný pro provozování obchodních domů. Námi realizované obchodní domy velmi dobře fungují a dosahují vysokých návštěvností i obratů. Níže je uvedeno několik ukázek. Více se můžete dozvědět z našich referencí obchodních domů.


Obchodní dům InternetHity.cz

 


Obchodní dům Nakupni-Dum.cz

 


Obchodní dům - VseProZenu.cz

 

Administrace obchodního domu vystavěného na systému ShopCentrik.
Ukázka obrazovky jedné z verzí administrace systému ShopCentrik určené pro obchodní domy.