Outsourcing IT řešení

Outsourcing vznikl spojením dvou anglických slov Out (ven, venku, z domu) a Source (zdroj). Obecně se jím označuje zajištění určité činnosti či služby, kterou firma potřebuje, externí společností.

Pojem Outsourcing

Termín Outsourcing vznikl spojením dvou anglických slov Out (ven, venku, z domu) a Source (zdroj). Obecně se jím označuje zajištění určité činnosti či služby, kterou firma potřebuje, externí společností, jíž se také říká dodavatel outsourcingových služeb. Typicky se outsourcingu využívá při nasazování ERP systému, e-commerce (internetové obchody a další webové aplikace ap.) aplikace ap. Jednou z forem outsourcingu je ASP model. Outsourcing je moderní a velmi oblíbená forma zajištění, zejména v IT (informační technologie) oblasti.

Výhody Outsourcingu

Firma nemusí vyčleňovat vlastní personální zdroje a nemusí se vrhat do riskantních softwarových, či hardwarových projektů, které mohou a často končí neúspěchem, způsobeným nedodržováním termínů a rozpočtu. Zároveň firma není závislá na několika zaměstnancích s jejichž odchodem se ztrácí kontinuita.

Namísto toho je zakázka svěřena externímu dodavateli, který je smluvně vázán s ohledem na rozsah a kvalitu služeb, jakož i dodržování stanoveného harmonogramu a rozpočtu. Při výběru dodavatele se obvykle hledí zejména na funkční reference, cenový a funkční rozsah, jakož i na termíny etap realizace.

 

NetDirect a Outsourcing

NetDirect dodává své produkty ShopCentrik (internetové obchody, B2C, B2B) a MediaCentrik (redakční systém, publikační systém, CMS, ECM, WCM, DMS) outsourcingovým způsobem, tedy na klíč. Rovněž partneři NetDirectu poskytují své produkty formou outsourcingu.