Páteř internetu

Páteř internetu, neboli Internet backbone je centrální síť, nebo také kmenová spojnice internetu. Je tvořena velikým množstvím navzájem propojených datových cest a jádrovým směřovačem (core router).

Význam pojmu páteř internetu

Páteř internetu je centrální síť, která spojuje komerční, vládní, akademické a jiné vysokokapacitní datové cesty a přenáší data mezi zeměmi a kontinenty. Hlavní výhodou webových aplikací napojených přímo na páteř internetu je rychlejší a spolehlivější přenos dat.

Odolnost internetu je zde dána jádrovou architekturou, která zajišťuje ukládání co nejmenšího množství síťového stavu v síťových elementech a spíše se spoléhá na koncové body komunikace. Tímto je zvládnuta většina procesů a zabezpečena datová integrita, spolehlivost a ověření autentičnosti.

Díky napojení na páteř internetu, které společnost NetDirect poskytuje, je klientům zaručena mnohem lepší dostupnost, rychlost přenosu dat a konektivita jejich internetových aplikací.