Slovník

Ve slovníku naleznete výrazy týkající se obchodování na internetu, ERP systémů a programovacích technologií. Výrazy jsou setříděny abecedně. Konkrétní výraz můžete nalézt dvěma způsoby. Prvním je nalezení na konkrétní stránce slovníku, druhým použití vyhledávacího políčka v levé horní části webu.

16. 04. 2007

E-marketing

E-marketing (internetový marketing, online marketing) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s "klasickým" marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory.

16. 04. 2007

Online marketing

On-line marketing (internetový marketing, e-marketing) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s "klasickým" marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory.

16. 04. 2007

Internetový marketing

Internetový marketing zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s "klasickým" marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory.

16. 04. 2007

XHTML

Původně byly téměř veškeré webové stránky formátovány prostřednictvím HTML značek. Pokračování HTML je založeno na bázi jazyka XML, kde je definována jako jedna z množin značek (DTD) i množina značek odpovídající poslední verzi HTML 4. Tento jazyk se nazývá XHTML (Extensible…

16. 04. 2007

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk, který vznikl v souvislosti s rozvojem využití webů. Je založen na principu označování (mark-up) částí textu pomocí předem známé množiny značek, kterým se také říká tagy.

16. 04. 2007

E-aukce

Co se týče využití e-aukcí koncovými spotřebiteli v ČR, zdá se, že se prvotní představy provozovatelů o nádherném byznyse jen těžce plní. E-aukcím s použitým zbožím zde konkurují velmi silné inzertní servery a nové zboží je nakupováno v internetových obchodech.…

16. 04. 2007

Internetové aukce

Využití internetu jako média zpřístupnilo principy aukcí obrovské komunitě lidí. Nejznámější internetovou aukcí na světě je eBay. Rovněž komerčním podnikům a institucím účast v aukcích dokáží přinést řadu výhod viz e-procurement.

13. 04. 2007

Web shop (webshop)

Web shop (webshop) obchod je alternativním názvem pro internetový obchod, e-shop, e-obchod, on-line obchod, či elektronický obchod.

13. 04. 2007

On-line obchody (online)

On-line obchod je alternativním názvem pro internetový obchod, shop, e-shop, webshop, e-obchod, či elektronický obchod.

13. 04. 2007

E-obchody

E-obchod je alternativním názvem pro internetový obchod, shop, webshop, e-shop, či elektronický obchod.

13. 04. 2007

Elektronické aukce

Jedná se o aukce přenesené do prostředí internetu. Aukcí využívají jak soukromé osoby a koncoví spotřebitelé (C2C), tak firmy a instituce (B2B elektronická tržiště založená na aukčním principu).

13. 04. 2007

E-marketplace

v e-marketplace se vytváří virtuální obchodní komunita s vysoce optimalizovanými řídícími a obchodními procesy. Členem komunity se firma nebo instituce obvykle stává až po registraci a platné autorizaci ze strany provozovatele tržiště.

13. 04. 2007

Elektronická tržiště

Elektronická tržiště (e-marketplace) jsou aplikace spadající do oblasti e-commerce. V prostředí Internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí.

13. 04. 2007

E-procurement

E-procurement (elektronická tržiště, e-tržiště, elektronické aukce, e-aukce) je oblastí elektronické komerce. Účastníci systémů získávají schopnost kontrolovat své nákupy, snižovat nákupní ceny, zlepšovat výrobní cykly, získávat nové odběratele a zbavovat se nadnormativních…

13. 04. 2007

Internetové prodejny

Za prudkým rozvojem prodeje zboží a služeb na internetu stojí rozmach dostupnosti internetu, rostoucí důvěra zákazníků, obvykle nižší ceny oproti kamenným prodejnám (internetoví obchodníci mají nižší provozní režie) a v neposlední řadě sofistikované nástroje pro…

13. 04. 2007

Tvorba internetových obchodů

Na trhu existuje řada aplikací určených pro provozování internetových obchodů. Na jednom pólu stojí levná krabicová řešení, na opačném pólu pak stojí aplikace internetových obchodů, které jsou zákazníkovi ohýbány na míru a jsou dodávány na klíč.

13. 04. 2007

Elektronický obchod

Elektronické obchody jsou základním předpokladem obchodování na internetu a elektronické nakupování či prodej by bez nich nebyl možný. Obecně převažuje trend propojení elektronického obchodu na účetní a skladový systém.

13. 04. 2007

Internetový obchod

Téměř veškeré internetové obchody dnes běží na tzv. dynamických aplikacích, které jsou vystavěny nad databázemi zboží a zákazníků. Kvalita nabízených obchodů se velmi liší a jsou nabízeny systémy od jednoduchých krabicových až po internetové obchody přizpůsobené na míru…

12. 04. 2007

Internetové aplikace

Podstatným znakem je, že uživatelé k těmto aplikacím přistupují prostřednictvím internetu. Dalším důležitým rysem je využití tzv. tenkého klienta, což je internetový prohlížeč.

12. 04. 2007

Webové aplikace

Webové aplikace jsou softwarové aplikace určené pro prostředí internetu. Zásadně se liší od aplikací typu klient/sever tím, že běží na serverech umístěných na internetu a použitím tzv. tenkého klienta.