Slovník

Ve slovníku naleznete výrazy týkající se obchodování na internetu, ERP systémů a programovacích technologií. Výrazy jsou setříděny abecedně. Konkrétní výraz můžete nalézt dvěma způsoby. Prvním je nalezení na konkrétní stránce slovníku, druhým použití vyhledávacího políčka v levé horní části webu.

12. 04. 2007

Podnikový systém

Podnikový systém je komplexní systém firemních agend, jako například daňová evidence, účetnictví, fakturace, objednávky, skladová evidence, mzdy, kniha jízd, adresář, výroba, CRM atd.

12. 04. 2007

Informační systém organizace

Informační systém je komplexní systém firemních agend, jako například daňová evidence, účetnictví, fakturace, objednávky, skladová evidence, mzdy, kniha jízd, adresář, výroba, CRM atd.

12. 04. 2007

Ekonomický systém

Ekonomický systém je komplexní systém firemních agend, jako například daňová evidence, účetnictví, fakturace, objednávky, skladová evidence, mzdy, kniha jízd, adresář, výroba, CRM atd. Jednotlivým agendám se pak říká moduly. Hovorově se ekonomickému systému někdy říká účetnictví,…

12. 04. 2007

Extranet

Extranet lze chápat jako soukromou počítačovou síť využívající aplikací vystavěných na internetových protokolech, síťové konektivity a telekomunikačních systémů, určenou k zabezpečenému poskytování informací vlastním zaměstnancům, dodavatelům, prodejcům, partnerům a zákazníkům.…

11. 04. 2007

Intranet

Intranet lze chápat jako soukromou počítačovou síť využívající internetových protokolů. Často je tímto termínem označován soubor vnitrofiremních webových stránek běžících na aplikaci zvané redakční nebo publikační systém.

11. 04. 2007

Statické webové stránky

Představují soubor jednotlivých a pomocí odkazů vzájemně propojených webových stránek (HTML stránky).

11. 04. 2007

Dynamické webové stránky

Základem je programovací technologie, program a data uložená v databázi. Program umístěný na internetovém serveru, pak na základě požadavku na zobrazení konkrétní stránky webovou stránku dynamicky sestavuje a odesílá do prohlížeče.

11. 04. 2007

E-business

E-business (e-byznys) představuje elektronické podnikání. Elektronické podnikání využívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy.

11. 04. 2007

EDIFACT

EDIFACT jako obecná mezinárodní norma pro EDI je současně normou multioborovou a logicky zastřešuje řadu uživatelsky orientovaných podmnožin, tzv. aplikačních norem pro jednotlivá odvětví.

11. 04. 2007

DMS

Pojmem DMS se vynačují CMS systémy, které jsou určeny pro správu dokumentů organizace, ať už se jedná o využití v centrále nebo na pobočkách.

11. 04. 2007

WCM

Pojmem WCM se vynačují CMS systémy, které jsou vystavěny téměř výhradně na webových technologiích. Typickým představitelem je publikační systém MediaCentrik od NetDirectu, který je vystavěn na nejmodernější technologii .NET.

11. 04. 2007

ECM

ECM (Enterprise Content Management) je zkratka zpřesňující určení CMS systému (publikační neboli redakční systém pro tvorbu dynamických webů). Zkratka CMS není stoprocentně výstižná. Z tohoto důvodu se začalo využívat zkratek, které blíže specifikují zaměření konkrétního…

11. 04. 2007

Outsourcing IT řešení

Outsourcing vznikl spojením dvou anglických slov Out (ven, venku, z domu) a Source (zdroj). Obecně se jím označuje zajištění určité činnosti či služby, kterou firma potřebuje, externí společností.

11. 04. 2007

Data warehouse

Data warehouse je hlavní "skladiště" historických dat organizace. Dá se řící, že se jedná o firemní paměť. Uložená data mají hodnotu pro další zpracování, vyhodnocování a analýzy.

11. 04. 2007

PayPal

Platební procesory, jako například PayPal, Google Checkout nebo Click2Pay umožňují přijímání elektronických online plateb.

11. 04. 2007

OLAP

OLAP (On Line Analytical Processing) je přístup, který zajišťuje rychlé odpovědi na analytické otázky, které jsou multirozměrné ve své podstatě. OLAP je část širšího pojmu s názvem Business Inteligence.

11. 04. 2007

Weblog

Weblog je vlastně jakýsi diář autora, který je ochotný své názory zveřejňovat. Součástí je často diskusní fórum, ve kterém se mohou návštěvníci vyjadřovat k předloženým tématům. Typický weblog kombinuje texty, obrázky a odkazy na jíné weblogy a webové stránky. …

11. 04. 2007

Data Mining - dolování dat

Data mining představuje proces shromažďování a vyhodnocování dat. Je pojmem z oblasti Business Inteligence.

11. 04. 2007

Business Inteligence

Business Intelligence (zkratka BI) je sada postupů, procesů a technologií, jejímž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Představuje komplex aplikací, které podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou…

11. 04. 2007

C2C

Zkratkou C2C (Consumer To Consumer) jsou označovány internetové aplikace typu bazar, aukce (aukční systémy)nebo elektronická tržiště pro výměnný obchod.