Slovník

Ve slovníku naleznete výrazy týkající se obchodování na internetu, ERP systémů a programovacích technologií. Výrazy jsou setříděny abecedně. Konkrétní výraz můžete nalézt dvěma způsoby. Prvním je nalezení na konkrétní stránce slovníku, druhým použití vyhledávacího políčka v levé horní části webu.

11. 04. 2007

Blog

Blog poměrně nová, velmi oblíbená forma webů v časopiseckém stylu, kdy web tvoří obvykle jedna osoba (autor blogu) a články jsou řazeny chronologicky od nejnovějších po starší.

11. 04. 2007

B2R

Termín B2R vyjadřuje obchodní vztahy mezi podnikem a jeho vlastními obchodními zástupci. Využíváno je e-shopů nebo extranetových aplikací.

11. 04. 2007

B2G

B2G (Business-to-Government) je termínem z oblasti e-commerce. Umožňuje podnikům obchodovat se státní správou. Obvykle se využívá aplikací (elektronické tržiště), které umožňují podnikům nabízet své produkty státní správě. Organizace veřejného sektoru (ministerstva, finanční…

11. 04. 2007

ASP.NET - technologie

Technologie Microsoft ASP.NET není jen další generací prostředí ASP (Active Server Pages). Poskytuje zcela nový model programování pro vytváření síťových aplikací používajících výhod sítě Internet.

11. 04. 2007

ASP - programovací technologie

ASP (Active Server Pages) jsou oblíbenou a stabilní technologií společnosti Microsoft. jedná se o technologii, která umožňuje tvorbu internetových aplikací, které na základě dat uložených v databázi a s využitím některého ze skriptovacích jazyků dokáží…

11. 04. 2007

ASP - služba

Termínem ASP (Application Service Providing) je poskytování aplikačních služeb (software) prostřednictvím internetu. Jedná se o jednu z forem outsourcingu.

10. 04. 2007

SEO - optimalizace pro vyhledávače

SEO (Search engine optimization) je podmnožinou SEM (Search Engine Marketing). Cílem SEO je zvýšení počtu a kvality návštěvníků webu nebo e-shopu dosažením co nejlepších pozic v přirozených (organických) výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích.

10. 04. 2007

.NET

Microsoft® .NET je sada nejmodernějších softwarových technologií a nástrojů, jejichž cílem je propojení světa informací, lidí, systémů a zařízení.

10. 04. 2007

SEM - marketing založený na vyhledávačích

SEM je množina marketingových metod s cílem zvýšit viditelnost webových stránek (firemní stránky, internetový obchod) ve výsledcích vyhledávání, které poskytují vyhledávače typu Google, Seznam ap.

10. 04. 2007

Systémová integrace

Cílem je spojení všech softwarových komponent (subsystémů) v jeden fungující celek, který bude co možná nejefektivněji a harmonicky pracovat.

10. 04. 2007

Systémový integrátor

Systémový integrátor je firma, která pro zákazníka zajišťuje komplexní realizaci systémové integrace. Obvykle na základě smlouvy zodpovídá za kompletní a kvalitní integraci softwarových systémů.

10. 04. 2007

E-commerce

E-commerce (eCommerce, ecommerce) postihuje oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, marketing a servisování produktů prostřednictvím elektronických systémů, zejména pak internetu.

10. 04. 2007

CRM

CRM (Customer Relationship Management) je poměrně široký termín, který pokrývá koncepty užívané organizacemi k udržení jejich vztahu se zákazníky, včetně sběru, ukládání, využívání a analýzy dat.

10. 04. 2007

ERP systém

Zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning) jsou dnes označovány komplexní informační systémy organizací, zastřešující činnosti související s výrobou, financemi, účetnictvím, dodavatelskými řetězci, CRM, řízení lidských zdrojů atd. Obchodní systém ShopCentrik lze v současné…

10. 04. 2007

CMS

CMS (Content Management System) je softwarová aplikace pro správu a publikování informací na internetu, intranetu, či extranetu. CMS systémy jsou vhodné pro firemní weby, firemní prezentace, prezentace výrobků a služeb, internetové časopisy, portály ap.

10. 04. 2007

XML

XML (Extensible Markup Language) je značkovací jazyk definovaný doporučením W3C. Primárním posláním XML je usnadnění sdílení dat napříč různorodými systémy. XML je otevřený standard.

10. 04. 2007

B2B

B2B (Business-to-Business) je termínem z oblasti elektronické komerce (e-commerce). Zkratkou B2B jsou označována softwarová řešení (internetové obchody), která jsou určena pro obchodování mezi obchodními partnery, kdy dodavatel prodává svým obchodním partnerům (dealerům,…

10. 04. 2007

EDI

EDI (Electronic Data Interchange) je sada standardů pro strukturování informací s cílem výměny dat mezi firmami, institucemi a jinými entitami.

10. 04. 2007

B2C

B2C (Business-to-Customers) je termínem z oblasti elektronické komerce (e-commerce). Zkratkou B2C jsou označována softwarová řešení (internetové obchody), která jsou určena pro prodej koncovým spotřebitelům (fyzické osoby, domácnosti apod.).