Portál

Termínem portál jsou označovány webové stránky, které zveřejňují velké množství často různorodých informací z mnoha oblastí (portál) nebo z jedné konkrétní oblasti, či oblastí velmi příbuzných (vortál). Uživateli jsou portály často vnímány jako vstupní bod do internetu.

Internetový portál a vortál

K nejznámějším českým portálům s obecným zaměřením patří například Seznam.cz, Centrum.czAtlas.cz. Tyto portály zveřejňují škálu informací od zpravodajství, katalogů firem, fulltextového katalogu a poskytují celou řadu doprovodných služeb, jako například chaty, diskusní fóra, e-mailové schránky zdarma ap.

Firemní portál

Vnitrofiremní portály jsou webové stránky (obvykle dynamické webové stránky), které slouží k lepšímu publikování a sdílení informací ve firmě. V podstatě se termínů firemní, podnikový, či vnitrofiremní portál užívá por označení aplikace s názvem intranet či extranet. Firemní portály jsou většinou vystavěny na redakčních systémech typu ECM, které dokáží agregovat data z více datových zdrojů (viz článek Propojitelnost na externí datové zdroje (ECM)).

Efektivita inzerce na portálech a vortálech

Obecně platí, že zavedené obecné portály disponují obrovskými návštěvnostmi. Nevýhodou pro inzerenty však může být fakt nejasně definovaných cílových skupin, kdy reklama efektivně osloví pouze určitou část návštěvníků. Z tohoto důvodu se na obecných portálech spíše vyplatí inzerovat obecně použitelné produkty a služby, které mají větší šanci oslovit místní návštěvníky. Na druhou stranu představuje inzerce na úzce zaměřených oborových vortálech efektivnější formu propagace z důvodu lepšího zacílení.


Svet-Bydleni.cz - ukázka vortálu věnujícího se výstavbě, bydlení, hypotékám ap. Rovněž běží na redakčním systému MediaCentrik.