ASP - služba

Termínem ASP (Application Service Providing) je poskytování aplikačních služeb (software) prostřednictvím internetu. Jedná se o jednu z forem outsourcingu.

Zkratka ASP

Termínem ASP (Application Service Providing) je poskytování aplikačních služeb (software) prostřednictvím internetu. Jedná se o jednu z forem outsourcingu. V praxi to znamená, že dodavatel (Application Service Provider) zákazníkovi zajišťuje běh aplikací na vlastní nebo pronajaté softwarové a hardwarové infrastruktruře v majetku dodavatele - dodavatel tedy zajišťuje dodávku software, hardware, síťových technologií, analytických, implementačních a softwarových služeb na klíč. Výhodou je, že zákazník komunikuje pouze s jedním dodavatelem a obvykle snižuje počáteční investice. K využití aplikací pak je nutné obvykle pouze připojení k internetu a webový prohlížeč, či terminálový přístup.

Typické využití

Využívá se zejména při dodávkách podnikových informačních systémů (ERP) nebo e-commerce systémů (internetové obchody B2BB2C).

Výhody ASP modelu

Potřeba ASP modelu se vyvinula z narůstajících nákladů na provoz specializovaných softwarových systémů, které překračovaly přijatelný cenový rozsah zejména pro malé a střední firmy. Rovněž narůstající komplexnost a složitost softwarových řešení vedla k velkým nákladům na distribuci software k uživatelům. Díky ASP modelu mohou být náklady na pořízení aplikačního software podstatně sníženy. Navíc se podstatně zjednodušil systém distribuce upgradů (nové verze), jelikož nemusí být zasílány k zákazníkovi a zde instalovány, protože aplikace jsou typicky provozovány na serverech dodavatele přístupných z internetu. Model zjednodušuje a zrychluje i technickou podporu, jelikož odpadají servisní výjezdy k zákazníkovi.

ASP a ShopCentrik

Společnost NetDirect s.r.o. je typickým ASP dodavatelem. Svým zákazníkům dodává internetové obchody a redakční systémy na klíč, včetně hostingových služeb na vlastních serverech (volitelně na vlastních serverech zákazníka).