E-marketplace

v e-marketplace se vytváří virtuální obchodní komunita s vysoce optimalizovanými řídícími a obchodními procesy. Členem komunity se firma nebo instituce obvykle stává až po registraci a platné autorizaci ze strany provozovatele tržiště.

E-marketplace

Pojem e-marketplace (elektronická tržiště) označuje aplikace spadající do oblasti e-commerce (podmnožina pojmu e-business). V prostředí Internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí. Transakce se zde uskutečňují mezi mnoha obchodními partnery, tedy ve vazbách M : N. Vytváří se tak virtuální obchodní komunita s vysoce optimalizovanými řídícími a obchodními procesy. Členem komunity se firma nebo instituce obvykle stává až po registraci a platné autorizaci ze strany provozovatele tržiště. Členství, popřípadě využívání bývá zpoplatněno a platí se systémem paušálů nebo provizemi z uskutečněných obchodních transakcí.

Základní typy elektronických tžišť

Základní typy elektronických tžišť

  • Vertikální elektronická tržiště - nabízející a prodávající jsou z příbuzných oborů (potravinářský průmysl, automobilový průmysl ap.)
  • Horizontální elektronická tržiště - obchodní partneři se etablují ze širokého spektra oborů (automobilka nakupuje nejen komponenty, ale také například papíry, počítače ap.)


S termínem e-marketplace úzce souvisí pojem e-procurement.