E-procurement

E-procurement (elektronická tržiště, e-tržiště, elektronické aukce, e-aukce) je oblastí elektronické komerce. Účastníci systémů získávají schopnost kontrolovat své nákupy, snižovat nákupní ceny, zlepšovat výrobní cykly, získávat nové odběratele a zbavovat se nadnormativních zásob.

E-procurement

E-procurement (Electronic Procurement, procurement - dodání, zprostředkování) je oblast elektronické komerce, která se rychle a stabilně rozvijí. Hlavním důvodem rozvoje přínos reálných obchodních příležitostí a reálné úspory, které jsou způsobeny zlepšením interních procesů, důslednou kontrolou procesu objednávání, zlepšenou pozicí pro vyjednávání s případnými dodavateli a zjednodušenou administrativou celého procesu nákupu. Dá se tedy očekávat, že e-procurement bude jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí elektronického obchodování i v následujících letech.

E-procurement představuje B2B nákupprodej zboží (zásob) i služeb prostřednictvím internetu s využitím dalších informačních a síťových systémů, jako například elektronické výměny dat (EDI, EDIFACT), či ERP systémů. Typické e-procurement weby dovolují registrovaným uživatelům vyhledávání zákazníků nebo prodejců zboží a služeb. V závislosti na typu přístupu mohou nakupující nebo prodávající specifikovat požadované ceny a nabízet své produkty. Transakce mohou být inicializovány a kompletovány. Trvale nákupující pak mohou být zvýhoďňováni slevami nebo oslovováni speciálními nabídkami.

Software pro e-procurement (elektronická tržiště, elektronické aukce, e-aukce, e-marketplace) pak může zautomatizovat proces nákupu a prodeje. Účastníci systémů získávají schopnost kontrolovat své nákupy, snižovat nákupní ceny, zlepšovat výrobní cykly, získávat nové odběratele a zbavovat se nadnormativních zásob.

Slovník e-procurementu

  • RFI: request for Information - žádost o informace
  • RFP: request for Proposal - žádost o nabídku
  • RFQ: request for Quotation - žádost o udání ceny
  • RFx: - horní tři termíny dohromady
  • eRFx: software pro obsluhu (manageování) RFx projektů