EDI

EDI (Electronic Data Interchange) je sada standardů pro strukturování informací s cílem výměny dat mezi firmami, institucemi a jinými entitami.

Zkratka EDI

EDI (Electronic Data Interchange) je sada standardů pro strukturování informací s cílem výměny dat mezi firmami, institucemi a jinými entitami. Standardy popisují struktury dokumentů.

Termínem EDI je rovněž označována implementace a fungování systémů a procesů pro tvorbu, přednost a přijímání EDI dokumentů. EDI se chápe jako způsob výměny standardizovaných obchodních dokumentů v elektronické formě (např. objednávek, faktur, dobropisů apod.) mezi aplikacemi informačních systémů jednotlivých obchodních partnerů. Přenosy strukturovaných dat pak musí podléhat dohodnutým pravidlům.

EDIFACT

S EDI úzce souvisí pojem EDIFACT. EDIFACT jako obecná mezinárodní norma pro EDI je současně normou multioborovou a logicky zastřešuje řadu uživatelsky orientovaných podmnožin, tzv. aplikačních norem pro jednotlivá odvětví (SWIFT, EANCOM, ODETTE a další). Vývoj tak probíhá pouze v rámci tohoto standardu a postupně dochází ke konvergenci ostatních standardů.

Přenosy dat

Donedávna byly přenosy po internetu často obsluhovány nestandardními metodami, které zahrnovaly FTP nebo e-mailové přílohy. Dnes se povětšinou využívá formátu XML, které poskytují tzv. Webové servisy. Mnoho společností dnes migruje na tento protokol z důvodu zvýšení stability přenosů a snížení nákladů. Samozřejmostí je dnes také transakční zpracování.