Ekonomický systém

Ekonomický systém je komplexní systém firemních agend, jako například daňová evidence, účetnictví, fakturace, objednávky, skladová evidence, mzdy, kniha jízd, adresář, výroba, CRM atd. Jednotlivým agendám se pak říká moduly. Hovorově se ekonomickému systému někdy říká účetnictví, i když účetnictví je pouze malou podmnožinou celkových možnosí ekonomického systému.

Co je ekonomický systém

Ekonomický systém je komplexní systém firemních agend, jako například daňová evidence, účetnictví, fakturace, objednávky, skladová evidence, mzdy, kniha jízd, adresář, výroba, CRM atd. Jednotlivým agendám se pak říká moduly. Hovorově se ekonomickému systému někdy říká účetnictví i když účetnictví je pouze malou podmnožinou celkových možnosí ekonomického systému.

Implementace ekonomických systémů

Existují malé ekonomické systémy vhodné pro malé firmy, které si malé firmy často dokáží nainstalovat a nastavit samy. Od těchto malých systémů však zákazník nemůže očekávat přílišnou flexibilitu a parametrizaci odpovídající jeho potřebám a už vůbec ne pokročilé možnosti typu synchronizace pobočkových dat, přizpůsobení specifickým výrobním procesům, data mining ap. Zvolí-li si zákazník krabicový produkt, musí počítat s výraznějšími omezeními, které jej v budoucnu potkají.

Termínem ERP systém jsou pak označovány flexibilnější (nekrabicové) ekonomické systémy, které se obvykle implementují přesně na míru zákazníkovi. V tomto článku můžete nalézt významné ekonomické systémy, které jsou velmi oblíbené v České republice a lze je propojit na internetový obchod běžící na platformě ShopCentrik.

Podobné výrazy

Ekonomické systémy jsou často nazývány také termíny: