HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk, který vznikl v souvislosti s rozvojem využití webů. Je založen na principu označování (mark-up) částí textu pomocí předem známé množiny značek, kterým se také říká tagy.

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk, který vznikl v souvislosti s rozvojem využití webů (webové stránky, www stránky, statické stránky, dynamické stránky). Je založen na principu označování (mark-up) částí textu pomocí předem známé množiny značek, kterým se také říká tagy. Značky specifikují význam textu (např. určitá část textu je nadpisem, odkazem, kurzívou, tabulkou atd.) nebo umožňují vkládat do textu odkazy na jiné objekty. Takové odkazované objekty mohou být buďto následně součástí zobrazovaného textu (obrázky) nebo se jedná o hypertextové odkazy (linky).

Historie použití HTML a trendy

Původně byly téměř veškeré webové stránky formátovány prostřednictvím HTML značek. Postupem času se začalo využívat formátování promocí kaskádových stylů CSS (Cascading StyleSheet Language). Vývoj HTML byl ukončen verzí 4. Pokračování je založeno na bázi jazyka XML, kde je definována jako jedna z množin značek (DTD) i množina značek odpovídající poslední verzi HTML 4. Tento jazyk se nazývá XHTML (Extensible HTML). Dále je využíváno XSLT transformací. Tyto transformují XML dokumenty do jiných dokumentů XML nebo do jiných formátů, jako je HTML, PDF, RTF ap.

Jednoduchost HTML

HTML je velmi primitivním jazykem a nepovažuje se ani za programátorský jazyk. Nemá žádné rozhodovací struktury a jeho základní použití se dá velice rychle naučit. Pouze s jeho pomocí bez využití CSS, XML, či XHTML lze však dnes stavět pouze primitivní stránky (co se týče dizajnu). Role HTML je však stále velmi významná a využívají jej téměř veškeré webové aplikace, které denně vidíte.