OLAP

OLAP (On Line Analytical Processing) je přístup, který zajišťuje rychlé odpovědi na analytické otázky, které jsou multirozměrné ve své podstatě. OLAP je část širšího pojmu s názvem Business Inteligence.

(On Line Analytical Processing) je přístup, který zajišťuje rychlé odpovědi na analytické otázky, které jsou multirozměrné ve své podstatě. OLAP je část širšího pojmu s názvem Business Inteligence, který zahrnuje oblasti jako relační reporting a data mining. Je to technologie uložení dat v databázi, která umožňuje uspořádat velké objemy dat tak, aby byla data přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se analýzou obchodních trendů a výsledků. U OLAP se jedná o jednorázově nahrávaná data získávaná z různých zdrojů (např. ERP systém, CRM systém, online obchod ap.), nad kterými jsou prováděny složité dotazy.