Online marketing

On-line marketing (internetový marketing, e-marketing) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s "klasickým" marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory.

Online (on-line) marketing

 On-line marketing (internetový marketing, internetová reklama, e-marketing) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s "klasickým" marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory. Mnohem více se o termínu on-line marketing můžete dozvědět z článku Internetový marketing.