SEO - optimalizace pro vyhledávače

SEO (Search engine optimization) je podmnožinou SEM (Search Engine Marketing). Cílem SEO je zvýšení počtu a kvality návštěvníků webu nebo e-shopu dosažením co nejlepších pozic v přirozených (organických) výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích.

Zkratka SEO

SEO (Search engine optimization) je podmnožinou SEM (Search Engine Marketing). Cílem SEO je zvýšení počtu a kvality návštěvníků webových stránek nebo e-shopu dosažením co nejlepších pozic v přirozených (organických) výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích. Jedná se o velmi efektivní marketingový nástroj, jehož kouzlo spočívá v bezplatném umístění odkazů ve vyhledávačích typu Seznam, Google ap.

Zacílení

K nesporným výhodám SEO optimalizace patří kvalitní zacílení na cílové skupiny potenciálních zákazníků. Hledá-li uživatel vyhledávače například klíčové slovo televizor, satelit ap., dá se předpokládat, že je zde vysoký potenciál pro uskutečnění obchodu, či prodej servisních služeb. Tato reklama je obvykle účinnější než klasické bannerové kampaně.

Konverzní poměr

Efektivitu SEO opatření lze snadno měřit. Sofistikované internetové obchody dnes prostřednictvím statistik nabízejí pohledy na to jaká slova či fráze (tzv. Klíčová slova) návštěvníky na web přivedla, ale zejména dokáží měřit, které vyhledávače a jaká klíčová slova vygenerovala jednotlivé podíly obratů e-shopu. Viz konverzní poměr.

Kde si SEO objednat

Optimalizaci pro vyhledávače dnes provádějí společnosti, které na něm staví svůj byznys. Tyto společnosti zaměstnávají tzv. SEO konzultanty. V České republice se tomuto oboru zatím okrajově věnují také reklamní a marketingové agentury, přičemž jejich odbornost je obvykle ve srovnání s úrovní podobných firem v USA velmi povrchní. Jelikož realizace SEO většinou vyžaduje provádění změn ve zdrojových kódech aplikace, je často mnohem efektivnější a levnější zadat provedení této služby softwarové společnosti, která internetový obchod či webovou prezentaci vystavěnou na publikačním systému (CMS) vytváří.

Nutnost SEO údržby

SEO jako marketingová strategie téměř vždy znamená dobrou návratnost vložených prostředků, pokud je realizace svěřena skutečným odborníkům. Nicméně organické výsledky vyhledávání ve vyhledávačích nejsou placené a vyhledávače nezveřejňují výpočtové algoritmy, které určují, která stránka se ve výsledku vyhledávání objeví první a která poslední. Vyhledávače mají také absolutní právo algoritmy kdykoliv upravit, či zásadně změnit. Toto se v praxi velmi často děje a je to největším úskalím SEO optimalizace. V praxi se pak může stát, že web nebo e-shop, který byl dokonale optimalizován a dosahoval dobrých výsledků propadá, po změně algoritmů. Neexistují tedy žádné záruky a jedinou možností je pravidelná údržba kódů, tak aby tyto s minimálním zpožděním reflektovaly na změny algoritmů. Naše společnost SEO údržbu nabízí jako produkt a klienti využívající tento servis tak získávájí kontinuální jistotu dobrých umístění.

Rozsah SEO

Na první pohled se může z některých článků na Internetu zdát, že je SEO optimalizace pro vyhledávače velmi jednoduchá. Opak je však pravdou a pro úspěšné umísťování ve vyhledávačích je nutný komplexní pohled s velkou škálou empirických znalostí, přičemž se tento obor neustále vyvíjí. K základním opatřením, která jsou pro úspěch nezbytná, patří níže uvedené:

 • Texty uvnitř HTML tagů
 • Název domény
 • Unikátní a výstižný titulek každé jednotlivé stránky
 • URL adresa s obsahem klíčových výrazů (tzv. pěkná URL adresa)
 • HTML tagy: nadpisy, atp.
 • Četnost výskytu klíčových slov v jednotlivých stránkách a v globále
 • Blízkost slov
 • Podobnost slov
 • Pořadí slov
 • Alt atribut pod obrázky
 • Text uvnitř NOFRAMES tagů
 • Rozvoj obsahu

Nekalé SEO praktiky (Black hat) a penalizace

Jedná se o metody, které mají za cíl zlepšení výsledků formou neetických postupů, triků, klamů apod. Může se jednat o celou škálu praktik od neviditelných textů, podobného zabarvení textů a podkladu, neviditelné (hidden) DIV sekce nebo přesměrování návštěvníků ze stránky, která je vytvořena za účelem omámení vyhledávačů, namísto jejího cílení pro lidské uživatele. Rovněž je postihován tzv. Cloaking, což je praktika, kdy má web jednu podobu určenou pro vyhledávací roboty a druhou pro běžné návštěvníky.

Vyhledávače pak weby využívající tyto nekalé praktiky postihují, čemuž se také říká penalizace. Takovéto penalizace pak mohou být prováděny buď automaticky prostřednictvím softwarových algoritmů, nebo manuálně po návštěvě podezřelého webu. Výsledkem pak je propad ve výsledcích vyhledávání na neurčenou dobu podle typu vyhledávače a rozsahu nekalých praktik.

SEO optimalizace a ShopCentrik

Jakým způsobem je řešena optimalizace pro vyhledávače v internetových obchodech vystavěných na ShopCentriku se můžete dozvědět v článku E-shop a optimalizace pro vyhledávače (SEO).