Systémová integrace

Cílem je spojení všech softwarových komponent (subsystémů) v jeden fungující celek, který bude co možná nejefektivněji a harmonicky pracovat.

Cíle systémové integrace

Cílem je spojení všech softwarových komponent (subsystémů) v jeden fungující celek, který bude co možná nejefektivněji a harmonicky pracovat. Cíle je dosaženo tím, že jednotlivé systémy vzájemně kooperují. Subsystémem je například ERP systém (ekonomický systém organizace) nebo internetový obchod. Subsystémy pak mají svá definovaná rozhraní (interface), díky kterým spolu vzájemně komunikují. Samotnou náplní systémové integrace je propojení jednotlivých subsystémů.

Systémová integrace, pokud je dobře navržena a provedena, přináší často výraznou přidanou hodnotu a snížení provozní režie. V současném "propojeném" světě je role systémové integrace a systémových integrátorů stále významnější.

Systémová integrace a ShopCentrik

Systém ShopCentrik je dnes efektivně a plně automatizovaně propojen s celou řadou ERP systémů. O výhodách propojení se můžete dočíst v článku Proč propojit ERP systém a e-shop. V článku Propojené ERP systémy můžete zjistit aktuální seznam propojených systémů.