Tvorba internetových obchodů

Na trhu existuje řada aplikací určených pro provozování internetových obchodů. Na jednom pólu stojí levná krabicová řešení, na opačném pólu pak stojí aplikace internetových obchodů, které jsou zákazníkovi ohýbány na míru a jsou dodávány na klíč.

Tvorba internetových obchodů

Na trhu existuje řada aplikací určených pro provozování internetových obchodů. Na jednom pólu stojí levná krabicová řešení, kde je daní za nízkou cenu omezená flexibilita a možnost dokonalého přizpůsobení potřebám provozovatele. Zásadní nevýhodou dodavatelů krabicových řešení je také to, že nemají dostatečnou zpětnou vazbu od svých zákazníků, která je hybnou sílou rozvoje produktu. Na opačném pólu pak stojí aplikace internetových obchodů, které jsou zákazníkovi ohýbány na míru, lze je plně automatizovaně spojit s libovolnými ERP systémy (podstatné snížení provozních režií), disponují bohatou funkčností a vyznačují se obvykle lepší optimalizací pro vyhledávače.

Zákazník tedy volí mezi dvěmi filosofiemi a přístupy dodavatelských firem. Pokud si vybere krabicové řešení, bude ho mít rychle a levně. Brzy však zřejmě narazí na nepřipravenost dodavatele realizovat jeho specifické požadavky, jelikož "krabicoví" dodavatelé jsou orientování na unifikovanou kvantitu a nikoli na pravidelnou a časově náročnou komunikaci s každým se zákazníků. Pokud zákazník zvolí řešení na míru, musí počítat s vyšší cenou, jež se odvíjí od času potřebného k implementaci a přizpůsobení systému. Na druhou stranu však není omezen a může počítat se zařazením do naprosto jiné obchodní třídy.

Na který pól patří ShopCentrik

ShopCentrik není krabicové řešení a je zákazníkům vždy dodáván na klíč, od analýzy, grafiky až po nasazení do ostrého provozu. Každé dodané řešení je unikátní s ohledem na cílové skupiny a prodávané komodity. Díky tomu, že neprodáváme krabicový systém a se svými zákazníky neustále komunikujeme, získáváme zpětnou vazbu, která je hybnou silou, jež kvalitu produktu neustále posouvá vpřed. Zázemí stabilního dodavatele pak našim zákazníkům poskytuje jistotu rozvoje produktu a realizaci jakýchkoliv budoucích požadavků.

ShopCentrik je moderní, neustále se rozvíjející modulární systém určený jak pro prodej koncovým spotřebitelům (B2C), tak pro prodej dealerům (B2B). Dbáme na to, aby byl ve všech oblastech vždy vpředu oproti konkurenčním produktům. K nesporným výhodám patří nízké provozní režie a vyloučení chyb způsobených lidským faktorem, čehož je dosaženo díky možnosti plně automatizovaného propojení s libovolným ekonomickým systémem.

Mnohem více se o ShopCentriku můžete dozvědět z článku Co je ShopCentrik.