Virální reklama

Virální reklama označuje stejný pojem jako virální marketing. Doporučujeme navštívit článek Virální marketing, který podstatu virálního marketingu osvětluje.

Co je virální reklama

Virální reklama označuje stejný pojem jako virální marketing. Doporučujeme navštívit článek Virální marketing, který podstatu virálního marketingu osvětluje.

Principem virální reklamy je spoléhání na samovolné šíření informace mezi lidmi. Podstatou je správná forma a umístění sdělení, které samo o sobě musí být tak atraktivní, že je lidé, popř. komunity začnou samy o sobě a dobrovolně šířit.