Webové aplikace

Webové aplikace jsou softwarové aplikace určené pro prostředí internetu. Zásadně se liší od aplikací typu klient/sever tím, že běží na serverech umístěných na internetu a použitím tzv. tenkého klienta.

Webové aplikace

Webové aplikace jsou softwarové aplikace určené pro prostředí internetu, tedy prostředí WWW (World Wide Web). Zásadně se liší od aplikací typu klient/sever tím, že běží na serverech umístěných na internetu, namísto na serverech umístěných ve vnitrofiremní síti a uživatelé k těmto aplikacím přistupují právě skrze internet. Dalším podstatným rozdílem je využití tzv. tenkého klienta, což je internetový prohlížeč.

Naše systémy ShopCentrik (obchodování na internetu) a MediaCentrik (webové prezentace) jsou typickými představiteli webových aplikací.

Výhody webových aplikací oproti aplikacím klient/server

Uživatel nemusí instalovat žádný speciální softwarový balík na každém z počítačů, jako u klasických instalací. K ovládání mu postačuje pouze internetový prohlížeč, který se vzdálenou aplikací umístěnou na serveru komunikuje. Oproti modelu klient/server se podstatně zjednodušila distribuce nových verzí aplikací. Uživatelům se již nemusí zasílat instalační balíčky a nemusí k nim vyjíždět servisní technik v případě potíží s instalací. Uživatel má díky internetu vždy přístup k aktuální zveřejněné verzi aplikace. Webové aplikace přinášejí i zkvalitnění servisu, protože pracovníci dodavatele nemusí ke klientovi jezdit, ale aplikaci opraví na jediném centrálním místě (na serveru) na dálku. Solidní společnosti dnes zákazníkům poskytují servis 24/7 a nebrání se smluvním garancím dostupností aplikací a reakčních dob servisu.