XHTML

Původně byly téměř veškeré webové stránky formátovány prostřednictvím HTML značek. Pokračování HTML je založeno na bázi jazyka XML, kde je definována jako jedna z množin značek (DTD) i množina značek odpovídající poslední verzi HTML 4. Tento jazyk se nazývá XHTML (Extensible HTML).

XHTML

Původně byly téměř veškeré webové stránky formátovány prostřednictvím HTML značek. Postupem času se začalo využívat formátování promocí kaskádových stylů CSS (Cascading StyleSheet Language). Vývoj HTML byl ukončen verzí 4. Pokračování je založeno na bázi jazyka XML, kde je definována jako jedna z množin značek (DTD) i množina značek odpovídající poslední verzi HTML 4. Tento jazyk se nazývá XHTML (Extensible HTML). Dále je využíváno XSLT transformací. Tyto transformují XML dokumenty do jiných dokumentů XML nebo do jiných formátů, jako je HTML, PDF, RTF ap.