B2B

B2B (Business-to-Business) je termínem z oblasti elektronické komerce (e-commerce). Zkratkou B2B jsou označována softwarová řešení (internetové obchody), která jsou určena pro obchodování mezi obchodními partnery, kdy dodavatel prodává svým obchodním partnerům (dealerům, velkoodběratelům) za speciálních podmínek (ceny, dodací lhůty, splatnosti, kredity, typy doprav, různé dodací a fakturační adresy apod.). Teprve obchodní partneři pak zajišťují prodej zboží koncovým spotřebitelům (retail), přičemž ke svým nákupním cenám připočítávají marži.

Zkratka B2B

Zkratka B2B

B2B (Business-to-Business) je termínem z oblasti elektronické komerce (e-commerce). Zkratkou B2B jsou označovány aplikace (internetové obchody), které jsou určeny pro obchodování mezi obchodními partnery, kdy dodavatel prodává svým obchodním partnerům (dealerům, velkoodběratelům) za speciálních podmínek (ceny, dodací lhůty, splatnosti, kredity, typy doprav, různé dodací a fakturační adresy apod.). Teprve obchodní partneři pak zajišťují prodej zboží koncovým spotřebitelům (retail), přičemž ke svým nákupním cenám připočítávají marži.

Registrace do B2B systémů

Registrace do B2B systémů

Zákazníci se do B2B systémů musí téměř vždy registrovat a většinou mohou za zvýhodněné ceny nakupovat až po autorizaci (ověření, podpis smlouvy apod.) ze strany dodavatele. Prostřednictvím webu pak mohou obvykle pouze žádat o zařazení mezi obchodní partnery.

Vysoký stupeň automatizace procesů

Vysoký stupeň automatizace procesů

Tato řešení se obvykle vyznačují vyšším stupněm automatizace procesů mezi obchodními partnery (dodavatel vs odběratel), oproti řešením typu B2C (Business-to-Consumers), která jsou určena pro prodej koncovým spotřebitelům. K běžným standardům zde například patří on-line přehledy vydaných dokladů, on-line stavy zakázek, on-line skladové dostupnosti, či automatická tvorba objednávek z ekonomických systémů odběratelů na základě definovaných formátů.

Rovněž i nově vzniklí zákazníci a nově vzniklé objednávky jsou díky plně automatizovanému a obousměrnému propojení na ERP systém provozovatele (podnikový systém, informační systém organizace, účetnictví, sklady, CRM …) ukládány do účetnictví, což má za následek snížení provozních režií a vyloučení lidských chyb pramenících z lidského faktoru.

Koncepce zpracování

Koncepce zpracování

Koncepce grafického zpracování těchto B2B řešení se obvykle liší od zpracování internetových obchodů typu určených koncovým spotřebitelům - B2C. Grafika je střízlivější a důraz je kladen na extrémně rychlé vystavování stránek, bez funkcionalit určených povětšinou pro segment B2C. Co se týče poskytovaných služeb, vnímá naše společnost B2B systémy jako „prodlouženou ruku“ informačního systému (ERP) provozovatele, kdy jeho zákazníci mají v každém okamžiku kontrolu nad informacemi, které potřebují, ať tyto informace vznikly klasickou „kamennou“ cestou nebo prostřednictvím internetového obchodu.

Hybridní systémy B2B, B2C

Hybridní systémy B2B, B2C

V praxi se často realizují hybridní řešení, která jsou určena současně pro segmenty trhu B2B i B2C. V ideálním případě je takové řešení vyvážené, tak aby plně uspokojovalo obě cílové skupiny nakupujících. Dobře odvedený e-shop tohoto typu dokáže personifikovat poskytovaný obsah jednotlivým skupinám uživatelů, kdy například B2B klienti vidí automaticky seznamové zobrazení produktů a BC2 klientům se produkty zobrazují formou katalogového zobrazení s obrázky. Rovněž i zobrazovaný layout a struktura mohou být automaticky měněny podle typu přistupujícího klienta.

B2B standardy

B2B standardy

UN/EDIFACT je jedním z nejznámějších a zavedených B2B standardů. ANSI ASC X12 je populárním standardem zejména v USA a Kanadě. RosettaNet je založen na XML a je zaměřen na high tech průmyslový segment.

B2B a ShopCentrik

B2B a ShopCentrik

Systém ShopCentrik je praxí ověřeným nástrojem pro tvorbu B2B řešení. Více se můžete dočíst v článku Internetové obchody pro segmenty B2C i B2B.