B2C

B2C (Business-to-Customers) je termínem z oblasti elektronické komerce (e-commerce). Zkratkou B2C jsou označována softwarová řešení (internetové obchody), která jsou určena pro prodej koncovým spotřebitelům (fyzické osoby, domácnosti apod.).

Zkratka B2C

B2C (Business-to-Customers) je termínem z oblasti elektronické komerce (e-commerce). Zkratkou B2C jsou označována softwarová řešení (e-obchody), která jsou určena pro prodej koncovým spotřebitelům (fyzické osoby, domácnosti apod.).

Vysoký stupeň automatizace procesů

Sofistikovaná softwarová řešení dnes nabízejí funkcionality, které dříve využívaly pouze elektronické obchody určené pro segment B2B. K běžným standardům zde v současné době patří například on-line přehledy objednávek a jejich stavů, informace o skladových dostupnostech apod. Rovněž i nově vzniklí zákazníci a nově vzniklé objednávky jsou díky plně automatizovanému a obousměrnému propojení na podnikový systém provozovatele (ekonomický systém, informační systém organizace, účetní systém, sklady, CRM …) ukládány do účetnictví, což má za následek snížení provozních režií a vyloučení lidských chyb pramenících z působení lidského faktoru.

Grafické zpracování a ergonomie

Cílem B2C e-shopů je získání a udržení zákazníka. Grafika obchodů pak musí oslovovat cílovou klientelu (ženy, muži, sportovci, důchodci, rybáři apod.), reprezentovat nabízené komodity zboží a celkové pojetí musí vytvářet příjemné prostředí pro nákup a snadnou orientaci zákazníka (ergonomie). Obvyklé jsou rovněž funkcionality (moduly), které mají za úkol co nejvíce prodávat způsobem, která zákazníky neuráží, ale má vysoký výsledný efekt (akční zboží, výprodeje, novinky, související a alternativní zboží apod.)

Marketing

Obchodní úspěch B2C e-shopu, je v dnešní době přetlaku konkurence vyloučen, bez škály integrovaných marketingových nástrojů od e-mailových zpravodajů, SEO optimalizaci až po vypovídající statistiky.

Hybridní systémy B2C, B2B

V praxi se často realizují hybridní řešení, která jsou určena současně pro segmenty trhu B2C i B2B. V ideálním případě je takové řešení vyvážené, tak aby plně uspokojovalo obě cílové skupiny nakupujících. Dobře odvedený e-shop tohoto typu dokáže personifikovat poskytovaný obsah jednotlivým skupinám uživatelů, kdy například B2B klienti vidí automaticky seznamové zobrazení produktů a BC2 klientům se produkty zobrazují formou katalogového zobrazení s obrázky. Rovněž i zobrazovaný layout a struktura může být automaticky měněna podle typu přistupujícího klienta.

B2C a ShopCentrik

Systém ShopCentrik je praxí ověřeným nástrojem pro tvorbu B2C řešení. Více se můžete dočíst v článku Internetové obchody pro segmenty B2C i B2B.