ERP systém

Zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning) jsou dnes označovány komplexní informační systémy organizací, zastřešující činnosti související s výrobou, financemi, účetnictvím, dodavatelskými řetězci, CRM, řízení lidských zdrojů atd. Obchodní systém ShopCentrik lze v současné době napojit na několik desítek ERP systémů a jejich seznam naleznete v sekci . Propojené ERP systémy. Naše seznamy referencí jsou také a členěny podle ERP systémů. Více informací můžete zjistit díky článku Proč propojit ERP systém a e-shop.

Zkratka ERP

Zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning) jsou dnes označovány komplexní informační systémy organizací, zastřešující činnosti související s výrobou, financemi, účetnictvím, dodavatelskými řetězci, CRM, řízení lidských zdrojů atd. Oproti dřívějším trendům, kdy každou oblast firma řešila samostatnými dílčími aplikacemi, dnes převažuje trend volby zastřešujícího ERP systému, který dokáže pokrýt veškeré potřeby organizace.

ERP systémy integrují veškerá data a procesy organizace do unifikovaného celku. Typický ERP systém využívá k dosažení integrace množství softwarových komponent (modulů) a hardwarové infrastruktury. Klíčovou ingrediencí většiny ERP systémů je použití unifikované databáze k ukládání dat. Tuto databázi pak využívá škála modulů.

ERP systémy se pokoušejí pokrýt základní funkce organizace, nehledě na typ organizace nebo její činnosti. ERP systémy dnes využívají nejen obchodní společnosti, ale také neziskové organizace, nevládní organizace, státní instituce a jiné velké entity.

Implementace ERP systému

Z důvodu širokého rozsahu oblastí, které ERP systémy pokrývají, znamená implementace ERP systému nejen instalaci software, ale také důkladnou analytickou práci mapující stávající postupy a návrhy nových. Nasazení pak znamená důležité změny v pracovních postupech zaměstnanců (pokud ne, je zbytečné ERP systém nasazovat - v praxi se často stává, že uživatelé nového systému mají snahu nový systém přizpůsobit starým návykům, namísto změny v myšlení a postupech). Implementace ERP systému si zákazníci obvykle nezajišťují sami, ale svěřují je odborným společnostem, většinou výrobcům nebo implementátorům podnikových informačních systémů. Doba implementace závisí zejména na velikosti instalace, rozsahu změn, vývojích navíc a připravenosti zákazníka ke spolupráci. Obvykle se pohybuje v řádech měsíců až výjimečně po roky.

ShopCentrik a ERP systémy

Jedna z hlavních výhod ShopCentriku je jeho schopnost obousměrně a plně automatizovaně komunikovat s libovolným ERP systémem. V článku Proč propojit ERP systém a e-shop se dočtete o výhodách propojení. V článku Propojené ERP systémy se dočtete o systémech, se kterými je ShopCentrik aktuálně propojen.