Virální marketing

Principem virálního marketingu je spoléhání na samovolné šíření informace mezi lidmi. Podstatou je správná forma a umístění sdělení, které samo o sobě musí být tak atraktivní, že je lidé, popř. komunity začnou samy o sobě a dobrovolně šířit.

Co je virální marketing

Principem virálního marketingu (Viral Marketing) je spoléhání na samovolné šíření informace mezi lidmi. Podstatou je správná forma (vtipná videa, vtipy atp.) a umístění sdělení, které samo o sobě musí být tak atraktivní, že je lidé, popř. komunity začnou samy o sobě a dobrovolně šířit. K virálnímu marketingu lze využít mix marketingových nástrojů od e-mailů (neplést s pojmem spam - nevyžádaná pošta), blogů (weblogů), komunitních a zájmových webových stránek, diskusních fór ap. Virální marketing je podmnožinou pojmu internetový marketing.

Pojem virální marketing je sám o sobě velmi výstižný a odhaluje podstatu principu - lidé nebo malé skupiny lidí by měly být s využitím malé energie "naočkování" a šířit informační "nákazu" dále. Pravda je však taková, že virální marketing je, pokud má být úspěšný, velkým uměním. Vyžaduje mnoho času, přemýšlení a energie a může se při nedodržování etických pravidel i vymstít. Na druhou stranu jsou známy případy vzorných a účinných úspěchů v této oblasti, kdy například bylo využito možností serveru YouTube.com (umístění vtipných nebo šokujících filmů) nebo MySpace.com (seznamy přátel, které mohou "dědit" další přátelé).