WCM

Pojmem WCM se vynačují CMS systémy, které jsou vystavěny téměř výhradně na webových technologiích. Typickým představitelem je publikační systém MediaCentrik od NetDirectu, který je vystavěn na nejmodernější technologii .NET.

Zkratka WCM

WCM (Web Content Management) je zkratka zpřesňující určení CMS systému (publikační neboli redakční systém pro tvorbu dynamických webových stránek). Zkratka CMS není stoprocentně výstižná. Z tohoto důvodu se začalo využívat zkratek, které blíže specifikují zaměření konkrétního CMS.

Pojmem WCM se vynačují CMS systémy, které jsou vystavěny téměř výhradně na webových technologiích. Typickým představitelem je publikační systém MediaCentrik od NetDirectu, který je vystavěn na nejmodernější technologii .NET.