Webová analytika - Analýza webu

Pojem „webová analytika“ označuje měření provozu webových stránek a vyhodnocování statistik, které takovým měřením získáte, a slouží ke zlepšování efektivity webu či e-shopu.

Nejčastěji používaným nástrojem pro měření jsou volně a bezplatně dostupné Google Analytics, ale podobných nástrojů, které zachycují chování návštěvníků webu, existuje více, například CrawlTrack, WebTrends, Omniture, Coremetrics, WebSideStory, Piwik aj. Mezi důležité nástroje webové analytiky patří nejen statistiky návštěvnosti, ale také A/B a MVT testování a testy použitelnosti, kvalitativní analýza či tzv. teplotní mapy webu.

Statistiky návštěvnosti webu zachycují data, jako jsou celková návštěvnost webu, počet návštěvníků a unikátních návštěvníků, návštěv a unikátních návštěv, čas, který návštěvník na stránce stráví i počet stránek, které zhlédne, zdroje návštěvnosti (prostřednictvím kterých klíčových slov a odkud návštěvník www stránek přišel), vstupní a výstupní stránky, míru opuštění, hustotu kliků (které části webu zaujímají návštěvníky nejvíce) aj.

Taková data jsou pak výborným odrazovým můstkem pro potřebné úpravy www stránek a marketingové strategie, jež vedou ke zlepšení výsledků webu, tedy návštěvnosti a v případě e-shopu růst počtu objednávek, obratu a tak i konverzního poměru. Předpokladem je ale správné nastavení měřících nástrojů, aby dodávaly opravdu správná data, jež věrně odrážejí skutečnost.

Důležitější než statistiky je jejich vyhodnocení, tedy samotná analýza. Až ta vám odhalí, kdo jsou návštěvníci vašeho webu či e-shopu, proč k vám přicházejí, co hledají a jak je můžete zaujmout tak, že učiní žádanou konverzi, např. objednají službu či zakoupí produkt v e-shopu.

Kvalitní analýza webu a e-shopu vám napoví, které části vašeho webu /e-shopu potřebují změnu i jaká by ta změna měla být, abyste byli na internetu úspěšnější.

Obecně se hovoří o pravidlu 10:90, které platí pro náklady na efektivní webovou analytiku. Samotné měření a nastavení měřícího nástroje by mělo pohltit jen 10 % z objemu nákladů určených pro webovou analytiku, zatímco 90 % padne na samotnou analýzu, tedy vyhodnocení výsledků měření.

Kvalitní webová analytika je vysoce účinným krokem ke zlepšení obchodních výsledků a vhodné úpravy webu, SEOe-marketing opřené o důkladnou analýzu dokážou razantně navýšit zisky firmy, která daný web či e-shop provozuje.