Webové prezentace

Webové prezentace slouží k propagaci firmy, instituce, produktů nebo služeb na internetu. Webové prezentace obvykle běží na software zvaném publikační nebo také redakční systém.

Účel webových prezentací

Zjednodušeně se dá říci, že webové prezentace jsou podmnožinou pojmu WWW stránky. Zatímco pojem WWW stránky nebo také webové stránky jsou pojmem obecným, webové prezentace slouží k propagaci firmy, instituce, produktů nebo služeb na internetu.

Tvorba webových prezentací

Webové prezentace jsou dnes stavěny zejména jako dynamické stránky, běžící na software zvaném publikační nebo také redakční systém (CMS, WCM). Statické webové stránky jsou již drahnou dobu na ústupu, díky podstatným limitacím. Jsou maximálně vhodné pro malé a levné weby, kde se nepředpokládá trvalejší rozvoj obsahu stránek.

Nástroje pro provoz webových prezentací

Naše společnost nabízí pro tvorbu firemních prezentací a portálů praxí ověřený multijazyčný publikační systém MediaCentrik, který je vystavěn na nejnovější technologii .NET společnosti Microsoft.