XML

XML (Extensible Markup Language) je značkovací jazyk definovaný doporučením W3C. Primárním posláním XML je usnadnění sdílení dat napříč různorodými systémy. XML je otevřený standard.

Zkratka XML

XML (Extensible Markup Language) je značkovací jazyk definovaný doporučením W3C. Doporučení specifikuje jak strukturu XML a požadavky na XML procesory. XML je považováno za obecné, jelikož dovoluje popsat libovolný dokument. Mnoho formálně definovaných značkovacích jazyků je založeno na XML, můžeme jmenovat například RSS, XHTML a další.

Primárním posláním XML je usnadnění sdílení dat napříč různorodými systémy. XML je otevřený standard a jeho užití nepodléhá žádným poplatkům.

Na XML navazuje řada dalších standardů a technologií např. DTD (Document Type Definition), XSTL (XSL Transformations), SOAP (Simple Object Access Protocol).

XML a ShopCentrik

Systém pro obchodování na internetu s názvem ShopCentrik dokáže s XML bez problémů pracovat a využívá jej zejména při komunikaci s ERP systémy. Díky článku Proč propojit ERP systém a e-shop můžete zjistit, jakým způsobem komunikuje internetový obchodekonomický systém.