Nízké provozní náklady eshopu

Provozní režie aplikace jsou velmi důležitým faktorem. ShopCentrik vyniká i v tomto ohledu.

Snížení mzdových nákladů a omezení lidského faktoru

Internetový obchod běžící na ShopCentriku lze plně automatizovaně propojit s celou řadou ekonomických systémů. Jejich aktuální výčet můžete nalézt v sekci Propojené ERP systémy.

Díky tomu jsou data (zboží, kategorie, klienti, ceníky ap.) vytvářena a udržována pouze na jediném místě a to v podnikovém systému, který pracovníci dokážou rutinně obsluhovat a nemusí se učit obsluze další aplikace.

Na druhou stranu jsou data vytvořená na e-shopu (noví klienti, objednávky) automaticky přenášena do ekonomického systému. Tím se omezuje působení lidského faktoru způsobujícího chyby. Představte si například denní přepisování padesáti až stovek objednávek do informačního systému (z e-mailů či z administrace).

Již tento malý počet představuje netvořivou a zcela neefektivní práci. Představíte-li si pak řády několika set objednávek denně, pochopíte, že internetový obchod nelze provozovat bez napojení na ERP systém. Více se můžete dočíst v článku Proč propojit ERP systém a e-shop.

Nízké nároky na konektivitu do internetu

Vzájemnou výměnu dat mezi internetovým obchodem a ekonomickým systémem zajišťuje sofistikovaná aplikace, která je instalována u zákazníka. Komunikace je unikátní v tom, že se z ERP systému na e-shop přenáší pouze změněné informace týkající se zboží a klientů. Díky tomu dochází k minimalizaci výměny dat mezi ERP systémem zákazníka a e-shopem. V praxi to znamená, že můžete mít v ERP systému 20 000 skladových karet, ale pokud se od doby minulé aktualizace (např. 20 minutové intervaly) změnilo například 130 položek (změněné, odstraněné, nové), jsou na e-shop přeneseny pouze změny a zákazníkovo připojení na Internet je minimálně zatěžováno přenosem dat.

Nulové investice do hardware a software díky možnosti hostování aplikace

Provoz aplikace internetového obchodu vyžaduje hardwarovou a softwarovou infrastrukturu. Zejména se jedná o webové a databázové servery, licenční software, síťové prvky, zálohovací zařízení a připojení na páteř internetu. Naše společnost však jako součást komplexní dodávky poskytuje webhosting (hosting) aplikací na našich serverech. Pro klienta to znamená nulové investice do zmíněných položek. Klient pak pouze hradí náklady spojené s provozem aplikace formou hostingu. Náklady jsou transparentní a vždy odpovídají smluvním podmínkám. Poskytování hostingových služeb je volitelné a naše společnost se nebrání umístění aplikací mimo naše servery na servery zákazníků.

Efektivní marketing a snížení nákladů na reklamu

Díky vestavěným marketingovým nástrojům, kterými ShopCentrik disponuje, lze budovat návštěvnost a získávat nové návštěvníky velmi levně a efektivně. Více se můžete dozvědět v článku Internetové obchody a marketingové nástroje.