Webhosting součástí řešení

Našim zákazníkům se snažíme pořízení shopu maximálně zjednodušit. Volitelnou součástí dodávky na klíč je proto také poskytování webhostingu (hosting) aplikací pro obchodování na internetu.

Nulové investice do hardware a software díky možnosti hostování aplikace

Nulové investice do hardware a software díky možnosti hostování aplikace

Provoz aplikace internetového obchodu (shop, webshop) vyžaduje harwarovou a softwarovou infrastrukturu. Zejména se jedná o webové a databázové servery, licenční software, síťové prvky, zálohovací zařízení a připojení na páteř internetu.

Naše společnost však jako součást komplexní dodávky na klíč poskytuje webhosting (hosting) aplikací na našich serverech. Pro klienta to znamená nulové investice do zmíněných položek. Klient pak pouze hradí náklady spojené s provozem aplikace formou měsíčních webhostingových poplatků. Náklady jsou transparentní a vždy odpovídají smluvním podmínkám. Poskytování hostingových služeb je volitelné a naše společnost se nebrání umístění aplikací mimo naše servery na servery zákazníků.

Další úspory představují mzdové náklady

Další úspory představují mzdové náklady

Služba zvaná webhosting neznamená pouze poskytnutí určitého diskového prostoru, procesorového výkonu a FTP přístupu, nýbrž zahrnuje řadu souvisejících služeb, jako například správu, jež zajišťuje instalaci bezpečnostních patchů (záplat), nastavování zabezpečovacích mechanismů bránících činnosti hackerů, správu DND záznamů, provoz e-mailového serveru, přístup do sítě Internet (tzv. konektivita) ap. Tato správa představuje mzdové náklady a další náklady související se zaměstnáváním tzv. administrátorů. V případě využívání webhostingu posktovaného společností NetDirect, namísto serverů a adminstrátorů vlastních, klienti šetří i na těchto položkáchsnižují tak provozní režie celého řešení.